സകല സമ്പാദ്യവും ദാനം ചെയ്ത് സന്യാസം സ്വീകരിക്കാനൊരുങ്ങി സമ്പന്ന കുടുംബം ! പ്രദേശത്ത് വന്‍ ആഘോഷം…

പണത്തിനു പിന്നാലെ മനുഷ്യന്‍ പരക്കം പായുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തില്‍ തങ്ങളുടെ മുഴുവന്‍ സമ്പാദ്യവും

ദാനം ചെയ്ത് സന്യാസം സ്വീകരിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങി ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സമ്പന്നകുടുംബം.

ഗുജറാത്തിലെ ജൈനമത വിശ്വാസികളായ ഒരു കുടംബത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ് സമ്പാദ്യവും ബിസിനസും ഉപേക്ഷിച്ച് സന്യാസം സ്വീകരിക്കാന്‍ തയ്യാറെടുക്കുന്നത്.

വസ്ത്ര വ്യാപാരിയായ മുമുക്ഷ് പീയൂഷ് കാന്തിലാല്‍ മേത്ത, ഭാര്യ പുര്‍വി ബെന്‍, മകന്‍ മേഘ് കുമാര്‍, അനന്തരവന്‍ കൃഷ്ണ കുമാര്‍ നികുഞ്ച് എന്നിവരാണ് സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നത്.

വ്യവസായ കുടുംബത്തിലെ നാല് അംഗങ്ങളാണ് ബാഹ്യ സമ്പാദ്യങ്ങളില്‍ നിന്നും വിമുക്തി നേടി സന്യാസത്തില്‍ ആകൃഷ്ടരായി, അത്തരത്തില്‍ ഒരു ജീവിതം സ്വീകരിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിച്ച് കൊണ്ട് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്.

ഗുജറാത്തിലെ ഭുജില്‍ വഗഡ പ്രദേശത്തെ അജ്രാമര്‍ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ടവരാണ് ഇവര്‍. ശ്രീ കോടി സ്ഥാങ്കവാസി ജൈന സംഘത്തിന് കീഴില്‍ ഔപചാരിക ഭഗവതി ദീക്ഷ എടുക്കാനാണ് ഇവര്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സന്യാസം സ്വീകരിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ തങ്ങളുടെ മുഴുവന്‍ സ്വത്തു വകകളും സമ്പാദ്യങ്ങളും ദാനം ചെയ്യണം.

പരമ്പരാഗത വസ്ത്ര വ്യാപാരിയായ മുമുക്ഷ് പീയൂഷ് കാന്തിലാല്‍ മേത്തയ്ക്ക് ഭുജില്‍ റെഡിമെയ്ഡ് വസ്ത്രങ്ങളുടെ മൊത്തവ്യാപാരം ഉണ്ട്.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാര്‍ഷിക വിറ്റുവരവ് കോടികളാണ്. ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചാണ് അദ്ദേഹം സന്യാസം സ്വീകരിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്.

പീയൂഷ് കാന്തിലാലിന്റെ ഭാര്യ പുര്‍വി ബെന്നിനാണ് സന്യാസ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിയണമെന്ന് തീവ്രമായ ആഗ്രഹം ആദ്യമുണ്ടായത്.

പിന്നീട് ഇവരുടെ പ്രേരണയാല്‍ ഭര്‍ത്താവും മകനും മരുമകനും സന്യാസം സ്വീകരിക്കാന്‍ തയ്യാറാവുകയായിരുന്നു.

ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാലുപേര്‍ ഒരുമിച്ച് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നത് പ്രദേശത്തെ ജൈനമത വിശ്വാസികള്‍ ഏറെ ആഘോഷത്തോടെയാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പ്രദേശത്ത് വലിയ ആഘോഷമാണ് നടക്കുന്നത്.

Related posts

Leave a Comment