രാഷ്ട്രീയപ്പാര്‍ട്ടികള്‍ക്ക് വിഷമമുണ്ടാക്കുന്ന തീരുമാനവുമായി ഫേസ്ബുക്ക് ! ന്യൂസ്ഫീഡുകളില്‍ രാഷ്ട്രീയം കുറയ്ക്കും…

വിദ്വേഷ രാഷ്ട്രീയം ഏറ്റവും അപകടകരമായ രീതിയില്‍ ഇപ്പോള്‍ പ്രചരിക്കുന്നത് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെയാണ്. അമേരിക്കയിലെ കാപ്പിറ്റോള്‍ പ്രക്ഷോഭത്തിനു പിന്നിലും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയുടെ വ്യക്തമായ സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ഫേസ്ബുക്കിലെ രാഷ്ട്രീയചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് നിയന്ത്രണമേര്‍പ്പെടുത്താനുള്ള പദ്ധതിയിലാണ് കമ്പനി. രാഷ്ട്രീയ ഗ്രൂപ്പുകള്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കായി ശുപാര്‍ശ ചെയ്യില്ലെന്ന് ഫെയ്സ്ബുക്ക് മേധാവി മാര്‍ക്ക് സക്കര്‍ബര്‍ഗ് അറിയിച്ചു. ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രധാന ന്യൂസ്ഫീഡുകളില്‍ രാഷ്ട്രീയ ഉളളടക്കം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. ആഗോളതലത്തില്‍ ഈ നയം വിപുലീകരിക്കാനാണ് ഫെയ്സ്ബുക്കിന്റെ തീരുമാനം. വിദ്വേഷരാഷ്ട്രീയ ചര്‍ച്ചകള്‍ കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. എന്നാല്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കില്‍ രാഷ്ട്രീയ ഗ്രൂപ്പുകളിലും ചര്‍ച്ചകളിലും ഭാഗമാകുന്നതിന് സാധിക്കുമെന്നും സക്കര്‍ബര്‍ഗ് പറഞ്ഞു.’അനീതിക്കെതിരേ സംസാരിക്കുന്നതിനോ, വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാടുകളുള്ള ആളുകളില്‍ നിന്ന് കൂടുതല്‍ കാര്യങ്ങള്‍ പഠിക്കുന്നതിനോ ഇത്തരം ചര്‍ച്ചകള്‍ സഹായകമാകാം. എന്നാല്‍ രാഷ്ട്രീയമോ, പോരാട്ടമോ ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഉപയോക്താക്കളുടെ അനുഭവങ്ങളെ കീഴടക്കുന്നതിനോട് താല്പര്യമില്ലെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയില്‍ നിന്ന് ലഭിച്ച പ്രധാന…

Read More