ഞങ്ങൾക്കെന്നും ലോക്ക്ഡൗൺ…!ലോ​ക്ഡൗ​ണിനെ തുടർന്നു അ​ട​ഞ്ഞു കി​ട​ന്നി​രു​ന്ന കോ​ട്ട​യം നാ​ഗ​മ്പ​ട​ത്തെ അ​ല​ങ്കാ​ര പ​ക്ഷി​ക​ളെ​യും വ​ള​ര്‍​ത്തു മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും വി​ല്‍​ക്കു​ന്ന ക​ട ഇന്നു തു​റ​ന്ന​പ്പോ​ള്‍. ഓ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ​ന്‍ റെ​ഡ് ഇ​ന​ത്തി​ല്‍​പ്പെ​ട്ട പ്രാ​വു​മാ​യി ക​ട​യു​ട​മ.     -രാ​ഷ്ട്ര​ദീ​പി​ക

ഞങ്ങൾക്കെന്നും ലോക്ക്ഡൗൺ…! ലോ​ക്ഡൗ​ണിനെ തുടർന്നു അ​ട​ഞ്ഞു കി​ട​ന്നി​രു​ന്ന കോ​ട്ട​യം നാ​ഗ​മ്പ​ട​ത്തെ അ​ല​ങ്കാ​ര പ​ക്ഷി​ക​ളെ​യും വ​ള​ര്‍​ത്തു മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും വി​ല്‍​ക്കു​ന്ന ക​ട ഇന്നു തു​റ​ന്ന​പ്പോ​ള്‍. ഓ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ​ന്‍ റെ​ഡ് ഇ​ന​ത്തി​ല്‍​പ്പെ​ട്ട പ്രാ​വു​മാ​യി ക​ട​യു​ട​മ.     -രാ​ഷ്ട്ര​ദീ​പി​ക

Related posts

Leave a Comment