പെർഫെക്ട് ഓകെ..!

പെർഫെക്ട് ഓകെ..! ഇടവപ്പാതിയിൽ തെളിഞ്ഞ വെയിലിൽ കാ​യ​ലി​ലെ മ​ര​ക്കു​റ്റി​യി​ലി​രു​ന്ന് തൂ​വ​ൽ വൃ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന ചേ​ര​ക്കോ​ഴി. കു​മ​ര​കം ചീ​പ്പു​ങ്ക​ലി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള കാ​ഴ്ച.

Related posts

Leave a Comment