ഇവിടെ മനുഷ്യരും മുതലകളും ചങ്ക് ബ്രോസ് ! കുളങ്ങളില്‍ വെള്ളമെടുക്കാന്‍ പോകുന്നവര്‍ മുതലകളെ ശല്യപ്പെടുത്താതെ നോക്കും; അപൂര്‍വതകള്‍ നിറഞ്ഞ ഗ്രാമത്തിന്റെ കഥ…

നീണ്ട ശരീരവും വലിയ പല്ലുകളുമൊക്കെയായി നിലത്തുകൂടെ ഇഴഞ്ഞു നടക്കുന്ന മുതലകളെ മനുഷ്യര്‍ക്ക് പൊതുവെ ഭയമാണ്. തക്കം കിട്ടിയാല്‍ മനുഷ്യരെ ഉപദ്രവിക്കാന്‍ മടിയില്ലാത്ത മുതലകളുമുണ്ട്. എന്നാല്‍ മനുഷ്യരും മുതലകളും ഒരുമിച്ച് വസിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശം ഗുജറാത്തിലുണ്ട്. സബര്‍മതി നദിക്കും മഹി നദിക്കുമിടയിലായി 4,000 ചതുരശ്രകിലോമീറ്റര്‍ പടര്‍ന്നുകിടക്കുന്ന ചരോറ്റരാണ് ആ സ്ഥലം. ആന്പലും താമരയും വിടര്‍ന്നുനില്‍ക്കുന്ന നിരവധി കുളങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞ 30 ചെറു ഗ്രാമങ്ങള്‍ ഇവിടെയുണ്ട്. മഗര്‍ ഇനത്തില്‍പ്പെട്ട ഇരുനൂറിലധികം മുതലകളാണ് ഈ കുളങ്ങളില്‍ അധിവസിക്കുന്നത്. ഈ മുതലകള്‍ക്കൊപ്പംതന്നെ ഒരു ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റര്‍ സ്ഥലത്ത് 600 ആളുകള്‍ വീതവും തിങ്ങിപ്പാര്‍ക്കുന്നു. ഇവിടത്തെ ഗ്രാമീണരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കുളങ്ങള്‍ അവരുടെ നിത്യജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. കുടിക്കാനും കുളിക്കാനും വസ്ത്രം കഴുകാനും പശുക്കളെ കുളിപ്പിക്കാനുമൊക്കെ അവര്‍ ഈ കുളങ്ങളിലെ വെള്ളമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കുളങ്ങള്‍ക്കടുത്തായി അധികൃതര്‍ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന മുതലയുണ്ട് സൂക്ഷിക്കുക എന്ന…

Read More