മേലാല്‍ കഴുതപ്പുലിയെന്ന് വിളിച്ചേക്കരുത് ! പുള്ളിപ്പുലിയുടെ ഇരയെ തട്ടിയെടുത്ത് കഴുതപ്പുലികള്‍; വീഡിയോ വൈറലാകുന്നു…

ഐക്യമത്യം മഹാബലം എന്നു പറയാറില്ലേ. ഈ തിയറി ഉപയോഗിച്ച ആഫ്രിക്കയിലെ രണ്ടു കഴുതപ്പുലികളാണ് ഇപ്പോല്‍ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായിരിക്കുന്നത്. കടുവയും സിംഹവും പുലിയും പോലെയുള്ള ശക്തരായ മൃഗങ്ങള്‍ വേട്ടയാടി പിടിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ മൃതാവശിഷ്ടങ്ങളാണ് കഴുതപ്പുലികള്‍ ഭക്ഷണമാക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ തരംകിട്ടിയാല്‍ ഇവ കൂട്ടംകൂടി ഇരകളെ ആക്രമിച്ച് കീഴ്‌പ്പെടുത്താനും ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇവിടെ പുള്ളിപ്പുലി കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി കഴിക്കുന്നതിനു പകരം പുള്ളിപ്പുലിയുടെ ഭക്ഷണം മൊത്തത്തില്‍ അടിച്ചുമാറ്റുകയാണ് രണ്ട് കഴുതപ്പുലികള്‍. പുള്ളിപ്പുലികള്‍ ഒറ്റയ്ക്കു വേട്ടയാടി ഭക്ഷണം മരത്തിനു മുകളില്‍ കൊണ്ടുവച്ചാണ് ഭക്ഷിക്കാറുള്ളത്. ഭക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷമുള്ള ഇരയുടെ ശരീരഭാഗങ്ങളും മരത്തിനു മുകളില്‍ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് ഇവയുടെ പതിവ്. സാധാരണയായി ഇത്തരം അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് കഴുതപ്പുലികള്‍ ഭക്ഷിക്കാറുള്ളതെങ്കിലും ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് മറ്റൊന്നായിരുന്നു. കഷ്ടപ്പെട്ടു വേട്ടയാടിയ മാന്‍ വര്‍ഗത്തില്‍ പെട്ട ജീവിയുമായി മരത്തിലേക്ക് കയറുകയായിരുന്നു പുള്ളിപ്പുലി. എന്നാല്‍ മരക്കൊമ്പിനിടയിലായി ഇര കുടുങ്ങി. പുള്ളിപ്പുലി വായില്‍ ഇരയുടെ കഴുത്തും ബാക്കി ശരീരഭാഗം…

Read More