പളുങ്കുപാത്രത്തിലെ ഗപ്പിയഴക്

അലങ്കാരമത്സ്യകർഷകരുടെയും ഹോബിയിസ്റ്റുകളുടെയും ഇഷ്ട ഇനമാണ് ഗപ്പി. സാധാരണ കാണപ്പെടുന്ന ഗപ്പി ഇനങ്ങളിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായി ഇന്ന് നിരവധി നിറവൈവിധ്യമുള്ള മുന്തിയ ഇനം ഗപ്പികൾ ലഭ്യമാണ്. നൂറു മുതൽ ആയിരങ്ങൾ വിലവരുന്ന ഗപ്പികൾ വരെ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ സുലഭമാണ്. ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഗപ്പി ഇനങ്ങളും ഇക്കൂട്ടത്തിൽ പെടും. കുറഞ്ഞ മുതൽമുടക്കിൽ മികച്ച വരുമാനം നേടാൻ കഴിയുന്ന ഗപ്പികളുടെ പരിചരണത്തിൽ കൃത്യമായ ശ്രദ്ധ അനിവാര്യമാണ്.

ബ്രൂഡർ സ്റ്റോക്ക്

3-4 മാസം പ്രായമായ ഗപ്പികളെ വാങ്ങി വളർത്തിയെടുക്കുന്നതാണ് ബ്രീഡിംഗിന് നല്ലത്. ഇതിൽ നല്ല നിറവും ആരോഗ്യവും ചുറുചുറുക്കുമുള്ള ആണ്‍-മത്സ്യങ്ങളെയായിരിക്കണം ബ്രീഡിംഗിനുവേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. രണ്ടു മത്സ്യങ്ങളും ഒരേ നിറത്തിലുള്ളവയായിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. മികച്ച നിറമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ ലഭിക്കാനാണിത്.1:2, 1:1 ആണ്‍-പെണ്‍ അനുപാതത്തിൽ ഗപ്പികളെ പ്രജനന ടാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കാം. 1:1 മത്സ്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മാനസിക സമ്മർദമുണ്ടാക്കുന്നതിനാൽ 1:3 വരെ നല്ലതാണ്. എന്നാൽ, മൂന്നു പെണ്‍മത്സ്യങ്ങൾക്കു മുകളിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്. മൂന്നിൽ കൂടിയാൽ തുടർച്ചയായുള്ള ഇണചേരൽ ആണ്‍മത്സ്യങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. പ്രജനന ടാങ്കിൽ മുള്ളൻ പായൽ പോലുള്ള ചെടികൾ ആവശ്യത്തിനു വേണം (ചെടികൾ പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗനേറ്റ് ലായനിയിൽ ഒരു മിനിറ്റ് മുക്കി അണുവിമുക്തമാക്കണം). മാതാപിതാക്കളുടെ ആക്രമണങ്ങളിൽനിന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒളിച്ചിരിക്കാൻവേണ്ടിയാണിത്. വെള്ളം എപ്പോഴും വൃത്തിയായിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. പ്രോട്ടീൻ അധികമുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ഗപ്പികൾക്കാവശ്യം. ആൽഗയും ഭക്ഷണമാക്കും.

പ്രജനനരീതി

ഒരു തവണ ഇണചേരുന്പോഴുള്ള ബീജം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സീസണിൽ കുറഞ്ഞത് ആറു ബാച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വരെ പ്രസവിക്കാൻ പെണ്‍മത്സ്യങ്ങൾക്കാകും. 28 ദിവസമാണ് ഗർഭകാലം. ഗപ്പികളിലെ ഇനങ്ങളനുസരിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകും. സാധാരണ ഇനങ്ങളിൽനിന്ന് കൂടുതൽ (10-50) കുഞ്ഞുങ്ങളെ ലഭിക്കുന്പോൾ ആൽബിനോ ഇനങ്ങളിൽ താരതമ്യേന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കും. ജനിച്ചിറങ്ങുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ പേരന്‍റ് സ്റ്റോക്കിന്‍റെ ടാങ്കിൽനിന്ന് മാറ്റി പ്രത്യേകം പാർപ്പിക്കുന്നത് വളർച്ച കൂടാൻ സഹായിക്കും. കൂടാതെ പല ബാച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് പാർപ്പിക്കുന്നതും വളർച്ചയെ ബാധിക്കും. അതിനാൽ ഓരോ ബാച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പാർപ്പിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ആർട്ടീമിയ, മൊനിയ തുടങ്ങിയവ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആദ്യ ആഴ്ചകളിൽ നല്കാം. മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് പൊടി രൂപത്തിലുള്ള തീറ്റ നല്കിത്തുടങ്ങാനാകും. അളവു കുറച്ച് ദിവസം നാലു നേരം ഭക്ഷണം നല്കുന്നത് വളർച്ചയ്ക്കു നല്ലതാണ്. ഒരു മാസത്തിനുശേഷം ആണ്‍-പെണ്‍ ലിംഗനിർണയം നടത്തി പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ടാങ്കുകളിലേക്കു മാറ്റാം. ആദ്യ മാസംതന്നെ ആണ്‍മത്സ്യങ്ങളിൽ നിറം വന്നുതടങ്ങും. ലിംഗനിർണയം നടത്താൻ ഇതു സഹായിക്കും.

വില്പന 90 ദിവസത്തിൽ

സാധാരണ മൂന്നു മാസം പ്രായമാകുന്പോഴാണ് വില്പന നടത്തുക. ഈ സമയത്ത് ആണ്‍മത്സ്യങ്ങൾക്കു നല്ല നിറമാകും. പെണ്‍മത്സ്യം വലുപ്പമുള്ളതുമാകും. ഈ പ്രായത്തിൽ പൊടി രൂപത്തിലുള്ളതോ തരി രൂപത്തിലുള്ളതോ ആയ തീറ്റകൾ നല്കാം. ആഴ്ചയിൽ 2-3 തവണ ലൈവ് ഫീഡുകൾ നല്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

പ്രജനന ടാങ്ക്

30 ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള അക്വേറിയത്തിൽ ബ്രീഡിംഗ് ബാച്ചിനെ സൂക്ഷിക്കാം. ഫിൽട്രേഷനും അത്യാവശ്യമാണ്. ഒരിനം ഗപ്പി ബ്രീഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറഞ്ഞത് ആറു ടാങ്കെങ്കിലും വേണ്ടിവരും. കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാറ്റാനും പിന്നീട് ആണ്‍-പെണ്‍ മത്സ്യങ്ങളെ മാറ്റാനുമൊക്കെ വേണ്ടിയാണിത്. ടാങ്കിൽ 1-1.5 അടി വെള്ളമുള്ളത് ഗപ്പികൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്. കൃത്യമായ ഫിൽട്രേഷൻ സംവിധാനമുണ്ടെങ്കിൽ മാസത്തിൽ രണ്ടു തവണ 30 ശതമാനം വെള്ളം നീക്കി പുതിയത് നിറയ്ക്കാം.

രോഗങ്ങൾ

മികച്ച രോഗപ്രതിരോധശേഷിയുള്ള മത്സ്യമാണ് ഗപ്പിയെങ്കിലും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, മോശം വെള്ളം തുടങ്ങിയവ രോഗങ്ങൾക്കു കാരണമാകാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നേരിട്ട് മഴവെള്ളം ടാങ്കിൽ വീഴാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. മാത്രമല്ല തീറ്റ നല്കുന്പോൾ അധികമാവാതെ നോക്കുകയും വേണം. വെള്ളം മോശമാവാനും പാടില്ല. ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ രോഗങ്ങൾ ഏഴയലത്തുപോലും വരില്ല.

വെറ്റ് സ്പോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചൊറിച്ചിൽ ആണ് പ്രധാന അസുഖം. മത്സ്യങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ശരീരം ടാങ്കിലുള്ള വസ്തുക്കളിൽ ഉരയ്ക്കുന്നത് കാണാം. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ടാങ്കിലെ ചെടികൾ നീക്കം ചെയ്തശേഷം അല്പം കല്ലുപ്പ് ഇടാം. 48 മണിക്കൂറിനുശേഷം വെള്ളം മാറ്റി നല്കാം.

വില

കടകളിൽ ജോടിക്ക് 30 രൂപ മുതൽ 300 രൂപ വരെയുള്ള ഗപ്പികൾ സാധാരണ ലഭ്യമാണ്. ഇറക്കുമതി ചെയ്തവയാണെങ്കിൽ 1500 രൂപയ്ക്കു മുകളിലേക്കാണ് ജോടിക്കു വില.

തുടക്കക്കാർക്ക്

അലങ്കാരമത്സ്യകൃഷിയിലേക്കു തിരിയുന്ന തുടക്കക്കാർക്ക് സാധാരണ ഗപ്പികളെയോ ടെക്സഡസ്, ഫുൾ ബ്ലാക്ക്, ഫുൾ റെഡ് പോലുള്ള ഇനങ്ങളെയോ വളർത്താനായി തെരഞ്ഞെടുക്കാം. ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഇനങ്ങൾക്ക് ആയിരത്തിനു മുകളിലാണ് വില. പ്രാദേശികമായി ലഭ്യമാകുന്ന ഇനങ്ങൾക്ക് ആയിരത്തിൽ താഴെയേ വില വരൂ. മികച്ച ബ്രീഡർമാരിൽനിന്നോ നല്ല കടകളിൽനിന്നോ വാങ്ങാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ജലസംരക്ഷണം അത്യാവശ്യം. 7-8 പിഎച്ച് റേഞ്ചാണ് ഗപ്പികൾക്ക് അനുയോജ്യം. നേരിട്ടു മഴവെള്ളം പതിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കണം. ഒപ്പം വെള്ളം അധികം ചൂടാവാനും പാടില്ല.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്
ഗിരീഷ് ഭട്ട്, അക്വാ ഗാർഡൻസ്, എ.എൻ. പുരം, ആലപ്പുഴ.
മൊബൈൽ: 8714401136.

Related posts