പ്രായപൂര്‍ത്തിയാവാത്തവരുടെ വിവാഹം നിങ്ങളുടെ പരിസരത്ത് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അധികൃതരേ അറിയിക്കൂ ! നിങ്ങള്‍ക്ക് പ്രതിഫലമായി ലഭിക്കുക 2,500 രൂപ…

പ്രായപൂര്‍ത്തിയാവാത്തവരുടെ വിവാഹം അധികൃതരെ അറിയിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഇനി മുതല്‍ പ്രതിഫലവും. 2,500 രൂപയാണ് പ്രതിഫലം. സാമൂഹികനീതി വകുപ്പിന്റേതാണ് തീരുമാനം.

ഈ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം മുതലാണ് പ്രതിഫലം നല്‍കാനുള്ള ഫണ്ട് നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈയിനത്തില്‍ നല്‍കാന്‍ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ മാറ്റിവെക്കാന്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ഭരണാനുമതി നല്‍കി. വനിത-ശിശുക്ഷേമ സമിതിക്കാണ് ഇതിന്റെ ചുമതല.

പ്രായപൂര്‍ത്തിയാവാത്തവരുടെ വിവാഹക്കാര്യം അറിയിക്കുന്ന ‘ഇന്‍ഫോര്‍മര്‍’മാരുടെ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവിടില്ല. വരും വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ഇതിനായി ഫണ്ട് വകയിരുത്തുമെന്ന് ഉത്തരവില്‍ വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്ത് സ്ത്രീകള്‍ക്ക് 18 വയസ്സും പുരുഷന്മാര്‍ക്ക് 21 വയസ്സുമാണ് വിവാഹപ്രായം.

Related posts

Leave a Comment